O nas

Podjetje MDS JOVANOVIČ & JAVERNIK d.o.o. je družinsko podjetje, ki je na slovenskem trgu prisotno že več kot 12 let od leta 1998. Počasi, a vztrajno, smo si pridobili lep krog strank, s katerimi smo ustvarili medsebojno povezanost in trdnost.

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili skozi vsa ta leta, lahko omogočimo našim strankam, da izboljšajo poslovanje ter uporabijo prihranjeni čas za bolj koristne zadeve.

povprasevanje

Vizija podjetja

Vizija podjetja je, da bi se nenehno nadgrajevalo, s tem pa postajalo vse uglednejše in uspešnejše na trgu ponudbe finančno-računovodskih storitev, ki jih odlikuje visoka kakovost. Vse večji mora postajati tudi poudarek na integraciji svetovalnih storitev, ki skupaj s klasičnimi računovodskimi storitvami tvorijo celovito podporo poslovanju podjetij, hkrati pa dvigujejo konkurenčnost samega računovodskega podjetja.

Poslanstvo in strategije podjetja

Poslanstvo podjetja je ažurno, odgovorno in kakovostno izvajanje finančno-računovodskih storitev ter ponudba celovitih poslovnih rešitev za odjemalce, pri čemer je vse večji poudarek na spoznavanju in razumevanju potreb ter zahtev odjemalcev, ki so zaradi soočanja z izzivi, ki jih ponuja moderna družba, vse zahtevnejši.

Vrednostni sistem podjetja

Poslovanje podjetja spremljajo partnerstvo, zaupanje in vrednote. Veliko truda je namenjenega gradnji dobrih medsebojnih odnosov, saj so le-ti temelj spoštljivega odnosa do vseh, s katerimi se podjetje srečuje v svojem poslovnem okolju. Zgolj na podlagi dobrih medsebojnih odnosov tako med zaposlenimi kot tudi med zaposlenimi in strankami je poslovno uspešnost mogoče združevati s temeljnim poslanstvom podjetja.

S svojo storitvijo se želimo kar najbolj približati željam in potrebam strank.

Kvalitetno in ažurno urejena dokumentacija vsakega poslovnega človeka je sinonim našega podjetja.